מקום אופטימי למשפחות
עם צרכים מיוחדים

אוטיזם • שונות קוגניטיבית • עיכוב התפתחותי  

• לקויות למידה • בעיות התנהגות